Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1Giải cờ vua đường đến đỉnh vinh quang mở rộng lần 16 ngày 18/04/2021 Tranh cúp Kiện tướng tương lai - Cờ nhanh 4 Hours 19 Min.
2Giải cờ vua đường đến đỉnh vinh quang mở rộng lần 16 ngày 17/04/2021 Tranh cúp Kiện tướng tương lai - Cờ chớp 4 Hours 27 Min.
3Giải cờ vua đường đến đỉnh vinh quang mở rộng lần 16 ngày 18/04/2021 Tranh cúp Kiện tướng tương lai-Cờ nhanh_U08 4 Hours 30 Min.
4Giải cờ vua đường đến đỉnh vinh quang mở rộng lần 16 ngày 18/04/2021 Tranh cúp Kiện tướng tương lai-Cờ nhanh_OPEN 4 Hours 36 Min.
5Giải cờ vua đường đến đỉnh vinh quang mở rộng lần 16 ngày 18/04/2021 Tranh cúp Kiện tướng tương lai-Cờ nhanh_G09 4 Hours 50 Min.
6Giải cờ vua đường đến đỉnh vinh quang mở rộng lần 16 ngày 18/04/2021 Tranh cúp Kiện tướng tương lai-Cờ nhanh_G08 4 Hours 52 Min.
7Giải cờ vua đường đến đỉnh vinh quang mở rộng lần 16 ngày 18/04/2021 Tranh cúp Kiện tướng tương lai-Cờ nhanh_U09 5 Hours 35 Min.
8Giải cờ vua đường đến đỉnh vinh quang mở rộng lần 16 ngày 18/04/2021 Tranh cúp Kiện tướng tương lai-Cờ nhanh_U06 7 Hours 48 Min.
9Giải Cờ vua nội bộ lớp 5a7 chào xuân năm 2021 9 Hours 23 Min.
10dsf dfs 9 Hours 30 Min.
11Giải cờ vua đường đến đỉnh vinh quang mở rộng lần 16 ngày 18/04/2021 Tranh cúp Kiện tướng tương lai-Cờ nhanh_U07 11 Hours 16 Min.
12giải cờ vua cung thiếu nhi Đà Nẵng mở rộng năm 2021 Bảng Nâng Cao 1 NAM 17 Hours 1 Min.
13HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG MÔN CỜ VUA TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 CỜ NHANH NAM 13 TUỔI 18 Hours 43 Min.
14HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG MÔN CỜ VUA TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 CỜ NHANH NỮ 13 TUỔI 18 Hours 45 Min.
15HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG MÔN CỜ VUA TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 CỜ NHANH NAM 15 TUỔI 18 Hours 48 Min.
16HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG MÔN CỜ VUA TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 CỜ NHANH NỮ 11 TUỔI 18 Hours 54 Min.
17HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG MÔN CỜ VUA TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 CỜ NHANH NỮ 09 TUỔI 18 Hours 57 Min.
18HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG MÔN CỜ VUA TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 CỜ NHANH NỮ 18 TUỔI 18 Hours 57 Min.
19HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG MÔN CỜ VUA TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 CỜ NHANH NAM 18 TUỔI 19 Hours 5 Min.
20HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG MÔN CỜ VUA TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 CỜ NHANH NAM 11 TUỔI 19 Hours 8 Min.
21HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG MÔN CỜ VUA TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 CỜ NHANH NỮ 15 TUỔI 19 Hours 13 Min.
22HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG MÔN CỜ VUA TỈNH KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 CỜ NHANH NAM 09 TUỔI 19 Hours 17 Min.
23Giải Cờ Vua Cung Thiếu Nhi Đà Nẵng Mở Rộng Năm 2021 Bảng 10-11 Nữ 20 Hours 38 Min.
24Giải Cờ Vua Cung Thiếu Nhi Đà Nẵng Mở Rộng Năm 2021 Bảng 10-11 Nam 21 Hours 26 Min.
25Giải Cờ Vua Cung Thiếu Nhi Đà Nẵng Mở Rộng Năm 2021 Bảng Nữ 8-9 21 Hours 26 Min.
26Giải Cờ Vua Cung Thiếu Nhi Đà Nẵng Mở Rộng Năm 2021 Bảng Nam 8-9 21 Hours 26 Min.
27giải Cờ Vua Cung Thiếu Nhi Đà Nẵng Mở Rộng Năm 2021 Bảng Nam : Mầm Non + 21 Hours 27 Min.
28Giải Cờ Vua Cung Thiếu Nhi Đà Nẵng Mở Rộng Năm 2021 Bảng Nữ : Mầm Non + 21 Hours 27 Min.
29Giải vô địch huyện 1 Days 11 Hours
30VÒNG CHUNG KẾT HPKĐ HẢI PHÒNG 2021 BẢNG NAM KHỐI 6+7 1 Days 13 Hours
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2021 2 Days 5 Hours
32VÒNG CHUNG KẾT HPKĐ HẢI PHÒNG 2021 BẢNG NỮ KHỐI 8+9 2 Days 9 Hours
33VÒNG CHUNG KẾT HPKĐ HẢI PHÒNG 2021 BẢNG NỮ KHỐI 6+7 2 Days 9 Hours
34VÒNG CHUNG KẾT HPKĐ HẢI PHÒNG 2021 BẢNG NỮ KHỐI 4+5 2 Days 9 Hours
35VÒNG CHUNG KẾT HPKĐ HẢI PHÒNG 2021 BẢNG NỮ KHỐI 2+3 2 Days 9 Hours
36VÒNG CHUNG KẾT HPKĐ HẢI PHÒNG 2021 BẢNG NAM KHỐI 8+9 2 Days 9 Hours
37VÒNG CHUNG KẾT HPKĐ HẢI PHÒNG 2021 BẢNG NAM KHỐI 4+5 2 Days 9 Hours
38VÒNG CHUNG KẾT HPKĐ HẢI PHÒNG 2021 BẢNG NAM KHỐI 2+3 2 Days 9 Hours
39VÒNG LOẠI HPKĐ HẢI PHÒNG 2021 BẢNG NAM KHỐI 2+3 2 Days 10 Hours
40VÒNG LOẠI HPKĐ HẢI PHÒNG 2021 BẢNG NỮ KHỐI 2+3 2 Days 10 Hours
41VÒNG LOẠI HPKĐ HẢI PHÒNG 2021 BẢNG NỮ KHỐI 6+7 2 Days 10 Hours
42VÒNG LOẠI HPKĐ HẢI PHÒNG 2021 BẢNG NỮ KHỐI 4+5 2 Days 10 Hours
43VÒNG LOẠI HPKĐ HẢI PHÒNG 2021 BẢNG NAM KHỐI 8+9 2 Days 10 Hours
44VÒNG LOẠI HPKĐ HẢI PHÒNG 2021 BẢNG NAM KHỐI 6+7 2 Days 10 Hours
45VÒNG LOẠI HPKĐ HẢI PHÒNG 2021 BẢNG NAM KHỐI 4+5 2 Days 10 Hours
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA MOMO KIDS - TRANH CUP GIA ĐÌNH CỜ VUA LẦN 3 - 2021 BẢNG OPEN 2 Days 15 Hours
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA MOMO KIDS - TRANH CUP GIA ĐÌNH CỜ VUA LẦN 3 - 2021 BẢNG 7-8 TUỔI 2 Days 15 Hours
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA MOMO KIDS - TRANH CUP GIA ĐÌNH CỜ VUA LẦN 3 - 2021 BẢNG 6 TUỔI 2 Days 16 Hours
49GIẢI CỜ VUA CHIẾN BINH NHÍ FANSIPAN BẮC CƯỜNG NĂM 2021 BẢNG NÂNG CAO 2 Days 16 Hours
50GIẢI CỜ VUA CHIẾN BINH NHÍ FANSIPAN BẮC CƯỜNG NĂM 2021 BẢNG PHONG TRÀO 2 Days 17 Hours
Chess-Tournament-Results-Server © 2006-2021 Heinz Herzog, CMS-Version 19.02.2021 12:11
PixFuture exclusive partner, Legal details/Terms of use